ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Peter Bom III

Portrait
Name:Peter Bom
Gender:male
Born:Antwerpen circa
Died:Antwerpen
Father:Peter Bom (II) (1569 - 1635)
Mother:

Marriage:

Occupation:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Anthony van Dyck, alias: Anthonie / Anthonis van Dijckcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 9: 153-154 & volume 9: 168-169
  2. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1119
  3. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 2: 82, 87 & 392

Secondary sources

  1. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 735