ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

François Halma

Portrait
Name:François Halma
Gender:male
Born:Langerak ZH
Died:Leeuwarden
Father:Reinier Jorisz Halma (? - 1660)
Mother:Mariken Lamberts van Swoll (? - ca. 1678)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business conflict with Pierre Marin, alias: Pieter
has business relation with Willem Broedelet, alias: Guillaume; Guillielmus
has business relation with Otto de Vries
is employer of Gideon Quineau, alias: Auguste Gedeon

References

External biographical records

Primary sources

  1. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), 6: 610, 7: 25, 7: 91, 7: 145, 7: 356, 7: 461, 8-1: 19, 8-1: 106, 8-1: 189, 8-1: 294 & 8-2: 443
  2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U118a001 (19-09-1693)

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 6: 690
  2. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 246-250 & volume 2: 1286-1290
  3. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
  4. Breuker, Ph.H., 'Eekhoffs geschiedenis van de Leeuwarder drukkers en uitgevers tot 1870', in: Hoekema, C.P., Karstkarel, P. & Breuker, Ph.H., Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden, Leeuwarden: Friese Pers Boekerij (1980), pp. 171-208, 192
  5. Van Eeghen, I.H., De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725 (6 vols.), Amsterdam: Scheltema & Holkema NV/N. Israel (1960-1978). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/eegh004amst01_01/>, volume III: 239-240
  6. Boeles, W.B.S., Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker (2 vols.), Leeuwarden: H. Kuipers (1878-1879), volume 1: 310