ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Johannes van Mildert

Portrait
Name:Johannes van Mildert
Name variants:Hans van Mildert
Gender:male
Born:Koningsbergen (Kaliningrad) baptized on
Died:Antwerpen
Father:Antonis van Mildert (1552 - 1598)
Mother:Ida Schut (? - ?)

Marriage:

Children:

Occupation:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Anthony van Dyck, alias: Anthonie / Anthonis van Dijck
Education and training
pupil of Willem van den Blocke, alias: Bloockeprobably

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 7: 319-321 (16-3-1657) & volume 8: 94-97 (7-11-1659)

Secondary sources

  1. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
  2. Van Roey, J., 'De Antwerpse herkomst van Hans van Mildert, beeldsnijder', Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen(1966), pp. 181-192