ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Maria Mijtens

Portrait
Name:Maria Mijtens
Gender:female
Born: before
Died:Den Haag buried on
Father:Abraham Mijtens (? - 1670)
Mother:Sara Elsevier (1603 - 1660)

Marriage:

References

Secondary sources

  1. Bauer, Alexandra Nina, Jan Mijtens (1613/14-1670). Leben und Werk, [Studien der internationalen Achitektur- und Kunstgeschichte 21], Petersberg: Michael Imhof Verlag (2006)
  2. Eschauzier, G.H.J.C., 'Aanteekeningen geslacht Loockemans', De Nederlandsche Leeuw 24 (1906), pp. 150-152
  3. Beltjes, P.J.W., 'Adriaen Symonsz. Rottermont, een portretpenning van Floris II van Pallandt, graaf van Culemborg', Jaarboek voor Munt- en penningkunde 42 (1955), pp. 71-76