ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Peter Klauman

Portrait
Name:Peter Klauman
Gender:male
Born:
Died:
Father:
Mother:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Jan Sebastiaan van Loybos, alias: Johannes Sebastianuscertain

References

Primary sources

  1. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 2: 611 & 614

Secondary sources

  1. De Jager, Ronald, 'Meester, leerjongen, leertijd. Een analyse van zeventiende-eeuwse Noord-Nederlandse leerlingcontracten van kunstschilders, goud- en zilversmeden', Oud Holland 104 (1990), pp. 69-110. <URL: https://www.jstor.org/stable/42711281>, 100