ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Herman Allertsz Koster

Portrait
Name:Herman Allertsz Koster
Name variants:Alartsz | Harman Allertsz van Warmenhuysen
Gender:male
Born:Warmenhuizen circa
Died: after
Father:
Mother:

Marriages:

Child:

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business relation with Baptista (van) Doetecum, alias: van Doetechum / van Duettekom / à Dotecom
Housing
landlord of Salomon Savery, alias: Samuel Severyn

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 39: 158, 39: 243, 39: 333, 408: 165, 452: 124 & 764: 95
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters (toegangsnummer 5062), 41: 252/255 (11-05-1646)

Secondary sources

  1. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 4 (1886), pp. 71-80, 135-144, 215-224, 295-304, 75 (verhuur huis)
  2. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
  3. Lapikás, L., Varia (generatie 11), Muiden: (2014), (Version 1.2). <URL: https://www.nikhef.nl/~louk/VARIA/generation11.html>