ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Broer Jansz

Portrait
Name:Broer Jansz
Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died:Amsterdam buried on
Father:Jan Jellisz (? - 1599)
Mother:Aeltgen Broers (? - 1611)

Marriages:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business relation with Thomas Pietersz Baart
is employer of Willem Jorisz. Bosman, alias: William Jorreson Boyeseman
is employer of Daniel Bredan
Education and training
master of Willem Jorisz. Bosman, alias: William Jorreson Boyesemancertain
pupil of Wilhelm Jansz van Campen, alias: Willem Jansen / De Veencertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 409: 90, 422: 111, 427: 1 & 1055A: 11
  2. Van Dillen, J.G., Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam 1510-1672 (3 vols.), 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1929-1974), volume 1: 719, no. 1206 & volume 2: 259-260, no. 417

Secondary sources

  1. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 322-326 & volume 2: 1306-1312; 1492-1493
  2. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
  3. Montias, John Michael, The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, . <URL: https://research.frick.org/montias>, 24851
  4. Van Diepen, A., 'Thomas Pietersz. Baert, boekdrukker in de Langestraat', in: Van der Eerden, P.C., Kaptein, H. & Van Diepen, A. (eds.) Artistiek en ambachtelijk: architectuur, kunsten en nijverheid in Alkmaar 14e-20e eeuw, Hilversum: Verloren (1993), pp. 79-86, 84
  5. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)