ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Gillis van den Rade

Portrait
Name:Gillis van den Rade
Name variants:Aegidius Radaeus
Gender:male
Born:Gent
Died:Franeker
Father:
Mother:

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
is employee of Hubert Goltzius, alias: Hubrecht Goltz
is employer of Laurens de Wit, alias: Laurentius
is employer of Reinart Feckes
Education and training
pupil of Hendrik van den Keere, alias: Henry du Tourcertain

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Briels, J.G.C.A., Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630: een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek: met in bijlage bio- en bibliografische aantekeningen betr. Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters etc., en andere documenten, [Bibliotheca bibliographica neerlandica 6], Nieuwkoop: B. de Graaf (1974)
  2. Commissie voor het Nationaal Biografisch Woordenboek, Nationaal biografisch woordenboek (20 vols.), Brussel: Paleis der Academiƫn (1964-2011). <URL: http://www.historici.nl/retroboeken/nbwv/>, volume 5: 709-717
  3. De Jong, Klaas-Willem, 'Revius in Friesland', De Sneuper : officieel orgaan van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland 91 (2009), pp. 5-21
  4. Sybrandy, Sybren, Libben en wurk fan Aegidius Radaeus, de earste printer fan de akademy te Frjentsjer, Ljouwert: Fryske Akademy (2005)