ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Ephraim Ezechiel Bueno

Portrait
Name:Ephraim Ezechiel Bueno
Gender:male
Born:Castelo Rodrigo circa
Died:Amsterdam
Father:Joseph Bueno (? - 1641)
Mother:

Marriage:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationJewish

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Jan Lievens
portrayed by Rembrandt Harmensz. van Rijn

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 670: 109
  2. Dozy, C.M., 'Naamlijst van de doctoren te Amsterdam sedert het jaar 1641', Algemeen Nederlandsch Familieblad 1 (nr 11 1883), pp. 4-5, 4 (promotie Bordeaux 10-2-1642)

Secondary sources

  1. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 112
  2. Meijer, J., 'Rembrandt en de Joden van Amsterdam. De lay-out van een legende', Maatstaf 4 (1956-1957), pp. 227-234. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_maa003195601_01/_maa003195601_01_0034.php>, 229