ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Alexander Cooper

Portrait
Name:Alexander Cooper
Gender:male
Born:Londen circa
Died:Stockholm between and
Father:Richard Cooper (1577 - ?)
Mother:Barbara Hoskins (1590 - ?)

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
courtly client of Christina I van Zweden
Education and training
pupil of John Hoskins Icertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 87

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 7, Leipzig: Engelmann (1912)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 21, München-Leipzig: Saur (1999)
  4. Lugt, Frits, Le portrait-miniature; illustré par la collection de S.M. la Reine de Pays-Bas, Amsterdam: Van Kampen (1917)
  5. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw: het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)