ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Isaac van Coninxloo

Portrait
Name:Isaac van Coninxloo
Gender:male
Born:Emden circa
Died:Amsterdam
Father:Hans van Coninxloo I (1540 - 1595)
Mother:Catheline Vierlingen (? - ?)

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
witnessed baptism of Gerrit Cornelis
witnessed baptism of Barbara van Nieulandt
witnessed baptism of Govert van Heusden

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 39: 470 & 418: 125
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Transportakten voor 1811, (1618-11-01 (scan A11454000280))
  3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 597: 28 (15vo) (aktenummer 259903) & 597: 235-236 (119-119vo) (aktenummer 244666)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 7, Leipzig: Engelmann (1912)
  3. Starcke, E., 'Die Coninxloo's', Oud-Holland 16 (1898), pp. 129-145
  4. Dudok van Heel, S.A.C. & Giskes, J.H., 'Noord-Nederlandse Pre-Rembrandtisten en Zuid-Nederlandse muziekinstrumentenmakers. De schilders Pynas en de luit- en citermakers Burlon en Coop', Jaarboek Amstelodamum 76 (1984), pp. 13-37
  5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 20, München-Leipzig: Saur (1998)
  6. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)