ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

David Colijns

Portrait
Name:David Colijns
Name variants:Colyn
Gender:male
Born:Rotterdam circa
Died:Amsterdam
Father:Crispiaen Colyn (1547 - 1618)
Mother:Lijsken Engelbertsdr. (? - 1599)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Architectuurkerkinterieurs
Subject of painting Dierendieren
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Stads- en dorpsgezichtenstadsgezichten
Wealth Gross wealth2000--

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Paul Vredeman de Vries, alias: Paulus
collaborated with Govert Camphuysen (II), alias: Godefridus Camphuijsen
collaborated with Jan Andriesen Spangaert, alias: Jan Jansen / Joan Spanjaert / Spansaardt
Education and training
master of Theodosius Nyendorpcertain
master of Salomon (de) Koninck, alias: Coninckcertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1055: 158v (1665-02-18)
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Thesaurieren Extraordinaris (Toegangsnummer 5044), 281: 53v (1650-1654)
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 321

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 7, Leipzig: Engelmann (1912)
 3. Battjes, H., 'Het netwerk van Hendrik de Keyser, rederijker en lootjesverkoper', Jaarboek Amstelodamum 99 (2007), pp. 80-133, 101-103
 4. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 20, München-Leipzig: Saur (1998)
 5. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 6. Hillegers, Jasper, '"Einem jeweils neu gelegten Kartenspiel". David Colijns as a Painter of Animal Pieces', in: Meijer, Fred G., Van de Puttelaar, Carla & Wepler, Lisanne (eds.) Art Stories from the Netherlands and Italy, 1550-1800. Liber Amicorum in Honour of Gregor J.M. Weber, s.l.: Galatea Publishers (2023), pp. 140-153
 7. De Seyn, Eug. M.H., Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas: écoles flamande et hollandaise, Turnhout: Brepols (1947)
 8. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)