ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Isaac de la Tombe

Portrait
Name:Isaac de la Tombe
Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died:Amsterdam buried on
Father:Desiderius de Latombe (? - 1629)
Mother:Susanna Walschaert (? - 1609)

Marriage:

Occupations:

Occupational address:

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 492: 150 & 1056: 211
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Gilden en het Brouwerscollege (toegangsnr. 366), 65: 122 (21-05-1644)

Secondary sources

  1. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 4 (1886), pp. 71-80, 135-144, 215-224, 295-304, 142
  2. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 837-838