ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hendrick Carrée I

Portrait
Name:Hendrick Carrée
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Den Haag
Father:François Carré (1630 - 1669)
Mother:Geertruyt Buys (? - 1681)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Jacob Jordaens IIcertain
pupil of Juriaen Jacobsz, alias: Jurriaen / Jurgen / Georg Albert Jacobsz. | Juriaen Alberscertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 382-383

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008), 181
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 6, Leipzig: Engelmann (1912), 67
  3. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam), 189