ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Johannes van Wullen

Portrait
Name:Johannes van Wullen
Name variants:Wullenius; Weulles
Gender:male
Born:Dortmund circa
Died:Stockholm
Father:Johannes van Wullen (1579 - 1640)
Mother:Margarieta Schuermans (? - 1657)

Marriages:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationLutheran

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
is employee of Christina I van Zweden
Identity
not to be confused with Johannes van Wullen

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 674: 284
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Burgemeesters: poorterboeken (toegangsnummer 5033), 2: 183 (29-11-1641)
  3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 956B: 379-381 (aktenummer 495465), 959BA: 446-447 (aktenummer 647609) & 2149: 30 (aktenummer 48782)
  4. Arckenholtz, Johan, Mémoires Concernant Christine, Reine De Suede : Pour Servir D'Eclaircissement A L'Histoire De Son Regne Et Principalement De Sa Vie Privée Et Aux Evenemens De L'Histoire De Son Tems Civile Et Litéraire, Amsterdam/Leipzig: Pierre Mortier (1751), 288
  5. Dozy, C.M., 'Naamlijst van de doctoren te Amsterdam sedert het jaar 1641', Algemeen Nederlandsch Familieblad 1 (nr 11 1883), pp. 4-5, 4 (promotie Padua 2-3-1635)

Secondary sources

  1. Dudok van Heel, S.A.C., 'Het "Schilderhuis" van Govert Flinck en de kunsthandel van Uylenburgh aan de Lauriergracht te Amsterdam', Jaarboek Amstelodamum 74 (1982), pp. 70-90
  2. Wrangel, E.H.G., De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw, Leiden: E.J. Brill (1901). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/wran001betr01_01/>, 212
  3. Meinsma, K.O., Spinoza en zijn kring: historisch-kritische studiën over Hollandsche vrijgeesten, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1896), 378