ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Norbertus van den Eynden

Portrait
Name:Norbertus van den Eynden
Name variants:Norbert van den Eynde
Gender:male
Born:Antwerpen baptized on
Died:Antwerpen
Father:Hubrecht van den Eynden (1594 - ca. 1662)
Mother:Elisabeth van Breen (? - ?)

Marriage:

Children:

Occupation:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Housing
residential landlord of Jan Baptist Herregouts

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002)
  2. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), B-864
  3. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876)

Secondary sources

  1. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 948
  2. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 35, München-Leipzig: Saur (2002), 542