ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Adam van Breen

Portrait
Name:Adam van Breen
Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died:Noorwegen between and
Father:
Mother:

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Genreinterieurs
Subject of painting Historiehistorische figuren
Subject of painting Landschapwinterlandschappen
Subject of painting LandschapHollandse landschappen
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Stads- en dorpsgezichtenstadsgezichten
Subject of painting Stillevenstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Hendrick Berentsz. Avercampprobably
pupil of David Vinckboons I, alias: Vingboonsprobably
Housing
landlord of Jan Cornelisz. (III)

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 4, Leipzig: Engelmann (1910)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 14, München-Leipzig: Saur (1996)
  4. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
  5. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
  6. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)