ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Gerbrand Adriaensz. Brederode

Portrait
Name:Gerbrand Adriaensz. Brederode
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam
Father:Adriaen Cornelisz Brederode (1559 - 1646)
Mother:Mary Gerbrands (? - 1619)

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Motto't kan verkeren
Subject of painting Historiehistoriestukken

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Frans Badens II, alias: Fran├žois / Francesco Badenscertain
Friendship
contributed to the album amicorum of Gerard Thibault

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 432: 92vo-93 (aktenummer 128428)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Ten Brink, Jan, 'Het gezin van den schoenmaker Adriaen Cornelisz. Bredero', De Gids 51 (1887), pp. 474-500. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_gid001188701_01/_gid001188701_01_0046.php>
  3. Worp, J.A., Geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg 1496-1772, Amsterdam: S.L. van Looy (1920). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/worp001gesc03_01/>, 23
  4. Bredius, A., 'Archiefsprokkelingen: de schilders Brederode', Oud-Holland 57 (1940), pp. 167