ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Salomon de Bray

Portrait
Name:Salomon de Bray
Gender:male
Born:Amsterdam or
Died:Haarlem
Father:Simon Jansz. de Bray (ca. 1564 - ?)
Mother:Maritge Jan Bettendr. (ca. 1569 - ?)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Membership chamber of rethorics HaarlemDe Wyngaertrancken
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Architectuurarchitectuur
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Adam Dingmanscertain
master of Aelbert de Braycertain
master of Jacob Deymancertain
master of Claes van Beresteyn, alias: Nicolaas van Beresteijncertain
pupil of Cornelis Cornelisz van Haarlemcertain
pupil of Hendrick Goltziuscertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 175-177

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Van der Marel, A., 'De kunstschilders De Bray en hun familie', De Nederlandsche Leeuw 81 (1964), pp. 6-26
 3. Von Moltke, J.W., 'Salomon de Bray', Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 11/12 (1938-1939), pp. 309-420
 4. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 4, Leipzig: Engelmann (1910)
 5. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
 6. Van Thiel-Stroman, Irene, 'Biographies 15th-17th century', in: Biesboer, Pieter & Köhler, Neeltje (eds.) Painting in Haarlem 1500-1800: the collection of the Frans Hals Museum, Ghent: Ludion (2006), pp. 99-363
 7. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 8. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 14, München-Leipzig: Saur (1996)
 9. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 10. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 11. Bloch, Vitale, 'Die Haarlemer Klassizisten', Oud-Holland 75 (1940), pp. 14-21
 12. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)