ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Johanna Maria Blasius

Portrait
Name:Johanna Maria Blasius
Gender:female
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam
Father:Joan Leonardsz Blasius (1639 - 1672)
Mother:Marie Wiebouts (1646 - ?)

Marriage:

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 532: 303

Secondary sources

  1. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914)