ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Frans van Limborch

Portrait
Name:Frans van Limborch
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam
Father:
Mother:

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational address:

References

External biographical records

Primary sources

  1. De Klerk, Joannes, Lyk-reden over 't afsterven van den eerwaardigen en zeer vermaarden heere Philippus van Limborch, Amsterdam: Pieter Visser (1712)

Secondary sources

  1. Van Gelder, J.G, 'Jan de Bisschop 1628-1671', Oud Holland 86 (1971), pp. 201-288, 233
  2. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 9: 608
  3. Dudok van Heel, S.A.C., De jonge Rembrandt onder tijdgenoten: godsdienst en schilderkunst in Leiden en Amsterdam, Rotterdam: Veenman (2006). <URL: https://hdl.handle.net/2066/42322>
  4. Huijbrecht, R, Album advocatorum: de advocaten van het Hof van Holland, 1560-1811, [Algemeen Rijksarchief Publicatiereeks 3], Den Haag: Algemeen Rijksarchief (1996)