ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob Aertsz Colom

Portrait
Name:Jacob Aertsz Colom
Name variants:Calom
Gender:male
Born:Dordrecht
Died:Amsterdam buried on
Father:
Mother:

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
commissioned works of art by David Reerigh, alias: Rerigh
commissioned works of art by Johan Julius Mulhausser, alias: Julius Mulhause / Mulheuser / Mulheusker / Milheuser / Milheusen / Mülheuser / Milheusser
Business
has business relation with Joan Willemsz. Blaeu, alias: Johannes Willemsz. Blaeu
Housing
bought a house from Johannes Rijser

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 669: 121
  2. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: Oud notarieel archief (toegangsnummer 18), 471: 99/190
  3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Transportakten voor 1811, s.n.: s.p. (20-03-1651)

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 9: 156-160
  2. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 138-143 & volume 2: 1231
  3. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
  4. Bredius, A., 'Losse aanteekeningen omtrent Hollandsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 245-279, 247-248 & 248-249
  5. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>, 438
  6. Wijnman, H.F., 'Jan Theunisz, alias Joannes Antonides (1569-1637), boekverkoper en waard in het muziekhuis "d'Os in de Bruyloft" te Amsterdam, met een bibliografie zijner uitgaven en geschriften', Jaarboek Amstelodamum 25 (1928), pp. 29-123