ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Isaak Vos

Portrait
Name:Isaak Vos
Gender:male
Born:
Died:Amsterdam or
Father:
Mother:

Occupations:

Occupational address:

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Albach, Ben, Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17de eeuw, Zutphen: De Walburg Pers (1977). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/alba001lang01_01/>, 37
  2. Veldhorst, Natascha, De perfecte verleiding. Muzikale scènes op het Amsterdams toneel in de 17e eeuw, Amsterdam: Amsterdam University Press (2004). <URL: https://www.oapen.org/search?identifier=340218>, 199
  3. Kossmann, E.F, Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de zeventiende en achttiende eeuw, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1915). <URL: https://dbnl.org/tekst/koss004nieu01_01/>, 96
  4. Erenstein, R.L. (ed.) Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen, Amsterdam: Amsterdam University Press (1996), 208, 224