ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacobus Sammers

Portrait
Name:Jacobus Sammers
Name variants:Johannes Zammers
Gender:male
Born:Antwerpen circa
Died: before
Father:
Mother:

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 684: 274

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 4: 1197
  2. Albach, Ben, Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17de eeuw, Zutphen: De Walburg Pers (1977). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/alba001lang01_01/>, 111-115
  3. Veldhorst, Natascha, De perfecte verleiding. Muzikale scènes op het Amsterdams toneel in de 17e eeuw, Amsterdam: Amsterdam University Press (2004). <URL: https://www.oapen.org/search?identifier=340218>, 198
  4. Kossmann, E.F, Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de zeventiende en achttiende eeuw, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1915). <URL: https://dbnl.org/tekst/koss004nieu01_01/>, 102
  5. Worp, J.A., Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland (2 vols.), Groningen: (1907), 463
  6. Erenstein, R.L. (ed.) Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen, Amsterdam: Amsterdam University Press (1996), 216