ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Nooseman

Portrait
Name:Jan Nooseman
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:
Father:Mathias Nooseman (1594 - 1643)
Mother:Sijtje Jelis (? - ?)

Occupations:

Occupational address:

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Albach, Ben, Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17de eeuw, Zutphen: De Walburg Pers (1977). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/alba001lang01_01/>
  2. Veldhorst, Natascha, De perfecte verleiding. Muzikale scènes op het Amsterdams toneel in de 17e eeuw, Amsterdam: Amsterdam University Press (2004). <URL: https://www.oapen.org/search?identifier=340218>, 197
  3. Kossmann, E.F, Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de zeventiende en achttiende eeuw, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1915). <URL: https://dbnl.org/tekst/koss004nieu01_01/>, 97