ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Enoch Krook

Portrait
Name:Enoch Krook
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Kornelis Laurensz. Krook (1627 - 1679)
Mother:Neeltje Tobias de Koningh (1635 - 1671)

Marriage:

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
was assisted at marriage by Salomon de Coningh
witnessed baptism of Abraham Hendrick van der Zande

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 109: 408 (1-6-1714) & 518: 413 (7-4-1690)

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 5: 306-307
  2. Albach, Ben, Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17de eeuw, Zutphen: De Walburg Pers (1977). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/alba001lang01_01/>, 122
  3. Veldhorst, Natascha, De perfecte verleiding. Muzikale scènes op het Amsterdams toneel in de 17e eeuw, Amsterdam: Amsterdam University Press (2004). <URL: https://www.oapen.org/search?identifier=340218>, 196
  4. Worp, J.A., Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland (2 vols.), Groningen: (1907), 37
  5. Dudok van Heel, S.A.C., 'De schilder Nicolaes Eliasz. Pickenoy (1588-1650/56) en zijn familie. Een geslacht van wapensteensnijders, goud- en zilversmeden te Amsterdam', in: Briët, C.P. & Plomp, N. (eds.) Liber amicorum jhr. mr. C. C. van Valkenburg, 's-Gravenhage: Centraal Bureau voor Genealogie (1985), pp. 152-160