ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Dirk Cornelisz Houthaak

Portrait
Name:Dirk Cornelisz Houthaak
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Cornelis Huijberts (? - ?)
Mother:Anne Hendrickx (? - ?)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 6: 129, 38: 564, 40: 169, 40: 222, 40: 424, 41: 76, 41: 257, 426: 20 & 1047: 21
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de Subalterne Rechtbanken (toegangsnummer 5061), 308: 155vo-156

Secondary sources

  1. Albach, Ben, Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17de eeuw, Zutphen: De Walburg Pers (1977). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/alba001lang01_01/>, 36
  2. Veldhorst, Natascha, De perfecte verleiding. Muzikale scènes op het Amsterdams toneel in de 17e eeuw, Amsterdam: Amsterdam University Press (2004). <URL: https://www.oapen.org/search?identifier=340218>, 195
  3. Kossmann, E.F, Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de zeventiende en achttiende eeuw, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1915). <URL: https://dbnl.org/tekst/koss004nieu01_01/>, 92
  4. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 281-282