ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Willem van der Hoeven

Portrait
Name:Willem van der Hoeven
Name variants:Verhoef / Verhoeven
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam
Father:Michiel Verhoeven (1624 - 1680)
Mother:Annetje Thijsen (1622 - 1673)

Marriage:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Language DramaDutch
Language PoetryDutch
Religion DenominationReformed

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Cornelis Troost
Education and training
master of Hendrik van Streeckprobably

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 43: 243 (25-02-1653), 496: 295 (24-4-1671) & 1057: 67 (8-1-1698)
  2. Van de Gaete, Hendrik, Smids, Ludolph, Wellekens, Jan Baptista, Van der Hoeven, Willem, Rutgers, Daniel & De Flines, Gilbert, Huwelyks-zangen, ter bruilofte van den heere David Rutgers, junior. en jongkvrouw Maria de Neufville. Vereenigd, binnen Amsteldam, den 17 juny, 1711, Amsterdam: Hendrik van de Gaete (1711)
  3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 292 (sub Hendrik van Streek)
  4. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>, volume 4: 1342 (18-10-1694)

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 1: 1130-1131
  2. Veldhorst, Natascha, De perfecte verleiding. Muzikale scènes op het Amsterdams toneel in de 17e eeuw, Amsterdam: Amsterdam University Press (2004). <URL: https://www.oapen.org/search?identifier=340218>, 195
  3. Kossmann, E.F, Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de zeventiende en achttiende eeuw, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1915). <URL: https://dbnl.org/tekst/koss004nieu01_01/>, 117
  4. Dudok van Heel, S.A.C., 'De affaire van 'Beslikte Swaantje’ of de toneelverwanten van Cornelis Troost', Jaarboek Amstelodamum 65 (1973), pp. 84-108, 101ff.