ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cobbler

Labels

Language Preferred label Alternative labels
deSchuhflickerFlickschuster
encobblershoemender
frcordonnier r├ęparateur
nlschoenlapper

Comments

nlIn de Vroegmoderne Tijd was een schoenlapper iemand die schoenen repareerde. Een schoenmaker was iemand die nieuwe schoenen maakte.

Relations to other occupations