ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Adriaen van Blijenburgh heer van Schobbelandsambacht

Portrait
Name:Adriaen van Blijenburgh
Gender:male
Born:Dordrecht
Died:Dordrecht
Father:Adriaen van Blijenburgh heer van Schobbelandsambacht (1532 - 1582)
Mother:Catharina Cool Adriaensdr (? - ?)

Marriage:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Language PoetryLatin
Religion DenominationReformed
Wealth Yearly income72-0-0

References

External biographical records

Primary sources

  1. Balen, Matthys, Beschryvinge der stad Dordrecht, vervatende haar begin, opkomst, toeneming, en verdere stant: opgezocht, in ’t licht gebracht, en vertoond, met vele voorname voorrechten, hand-vesten, keuren, en oude-herkomen : zijnde de voornoemde beschryvinge, geçierd, en verrykt, met verscheyde kopre konst-platen ; als mede een verzameling van eenige geslachtboomen, der adelijke, aal-oude, en aanzienlijke heeren-geslachten, van, en in, Dordrecht, enz. (4 vols.), Dordrecht: Simon Onder de Linde (1677), volume 2-4: 993
  2. Regionaal Archief Dordrecht, Dordrecht: DTB-registers (toegangsnummer 11), 16: 113v

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 4: 173-174
  2. Van Romondt, P.F.W., 'Het muntmeestersgeslacht Wyntgens', De Nederlandsche Leeuw 33-34 (1915-1916), pp. 193-205, 265-272, 299-302, 373-376; (1916) 18-22, 135-140, 179-185
  3. SKILLNET project, Teachers of the Latin schools in the Netherlands in the early modern period: Appointments, salaries and persons metadata, curated by the SKILLNET project, (2022). <URL: https://doi.org/10.34894/MYYAJO>, p0100